Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

Regulamin Portalu

Autor: Piotr Rutkowski Data publikacji: 9 marca 2020

Wiedza o żywności, jej składzie, wartości odżywczej oraz metodach wytwarzania jest bardzo ważna dla każdego z nas. Jej posiadanie ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, długość życia, samopoczucie, itp. Każdy ma prawo wiedzieć, co je, a przy tym każdy ma prawo do uzyskania informacji, ułatwiającej świadomy dobór pożywienia. Polski Portal Żywieniowy jedzdobrze.pl jest podstawową witryną internetową, zapewniającą konsumentom łatwy dostęp do informacji o produktach z polskiego rynku spożywczego. Niezwykle istotne społecznie jest realizowane przez Portal gromadzenie w jednym miejscu informacji o wszystkich produktach spożywczych. Ich typizację ułatwia wykorzystanie zainstalowanej w Portalu porównywarki. Udostępniony w Portalu Program DrDietman umożliwia dobór pożywienia poprzez bilansowanie diety, dokonywane przy współpracy Dietetyka i/lub lekarza. Wpisanie przez określonego producenta do Portalu informacji o wszystkich swoich produktach, niezależnie od prezentowania ich na innych stronach internetowych, należy uważać za warunek konieczny posiadania dobrej reputacji. Obecność danego podmiotu w Portalu jest niezwykle istotna dla kreowania korzystnego wizerunku firmy produkującej żywność i budowania zaufania do określonych produktów.

§1 Postanowienia ogólne

 1. W Portalu są publikowane informacje o produktach spożywczych oferowanych w Polsce i o podmiotach gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku żywnościowym, a także wywiady, opracowania, doniesienia i opinie, zwłaszcza związane z odżywianiem.

W skład Portalu wchodzą:

- sprawdzanieodzywiania.pl

- poprawianieodzywiania.pl

- doradcyzywieniowi.pl

- odzywianiewcukrzycy.pl

- drdietman.pl

- skladnikiodzywcze.pl

- odzywianiewsporcie.pl

- trenerdoradcazywieniowy.pl

- suplementydlazdrowia.pl

- mlynarski.pl

oraz odpowiednie strony na portalach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i Twitterze.

 1. Portal ma charakter społecznościowy, co między innymi oznacza, że konsumenci mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich opublikowanych w nim informacji oraz wyrażać swoje opinie na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym korzystać z Programu DrDietman – wersja do sprawdzania odżywiania. Natomiast podmioty gospodarcze po zarejestrowaniu się w Portalu udostępniają informacje wszystkim użytkownikom Portalu oraz mogą go współredagować na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Portal jest prowadzony na prawach czasopisma, działającego w oparciu o przepisy prawa prasowego, przez Fundację Jedz Dobrze i Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. Właścicielem [zwanym dalej „Właścicielem” i „super-administratorem Portalu”] jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Augustówka 9, KRS 0000034062, NIP 5213129654, Regon 016638612.
 3. Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto wyświetli zawarte w nim informacje.
 4. Użytkownik Portalu korzysta z funkcji oferowanych przez Portal, przy czym korzystanie z niektórych funkcji może wymagać zarejestrowania się.
 5. Podczas rejestracji w Portalu użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Redakcji Portalu poczty elektronicznej.
 6. Właściciel Portalu oraz podmioty zamieszczające w nim informacje udzielają zarejestrowanym Użytkownikom Portalu nieodpłatnej licencji otwartej, upoważniającej do kopiowania i wykorzystywania, także w celach komercyjnych, wszelkich informacji opublikowanych w Portalu, w tym zamieszczania linków do Portalu na stronach internetowych, także mających znaczenie komercyjne. Przy czym importowanie danych do programów komputerowych lub korzystanie z nich w programach komputerowych wymaga zarejestrowania się w charakterze użytkownika uprawnionego. Wykorzystanie danych wymaga umieszczenia informacji, skąd one pochodzą, czyli powiadomienia, że dane zaczerpnięte zostały z Portalu jedzdobrze.pl. W tym celu należy podlinkować Portal w tworzonym dokumencie, jeśli jest to możliwe (czyli np. na stronie www, w pdf, doc etc.).

§2 Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych

 1. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych są miejscem przeznaczonym do publikowania informacji o wartości odżywczej oraz innych cechach produktów spożywczych.
 2. Zważywszy, że publikowana w Portalu informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych ma znaczenie medyczne, bo jej wykorzystywanie może mieć wpływ na zdrowie określonej osoby, jedynym wyłącznie uprawnionym do jej zamieszczania w Portalu i na zasadzie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., odpowiedzialnym za jej zgodność z rzeczywistością i jej aktualizację, jest podmiot działający na rynku spożywczym, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii, zwany dalej podmiotem odpowiedzialnym. Za informację pochodzącą od podmiotu odpowiedzialnego uważa się także dane wprowadzone przez dowolną osobę z powiadomieniem podmiotu odpowiedzialnego i pouczeniem, że może skorzystać z prawa do sprostowania informacji nieścisłych.
 3. Cel wydania opisanych przepisów Unii Europejskiej (uznając, że podawanie informacji na temat żywności służy wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów przez zapewnienie konsumentom finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i etycznych) jest spełniany przez dany podmiot, uprawniony do podawania informacji w Portalu, jeśli podaje on nie tylko dane wskazane przez opisane Rozporządzenie jako objęte obowiązkiem podania, lecz także wskazane jako podawane dobrowolnie.
 4. Domniemywa się, że z uwagi na publiczny charakter Portalu opublikowana w nim informacja o cechach i własnościach danego produktu spożywczego jest znana podmiotowi odpowiedzialnemu i przyjmuje on za jej treść odpowiedzialność prawną. Domniemywa się, że jeśli określony podmiot odpowiedzialny nie występuje o sprostowanie informacji nieścisłej lub nieaktualnej, to ją tym samym potwierdza.

§3 Użytkownik uprawniony

 1. Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący na polskim rynku żywnościowym, zajmujący się produkcją lub obrotem żywnością, restaurator oraz osoba prowadząca strony internetowe związane z odżywianiem, w tym będąca autorem lub propagatorem przepisów kulinarnych, może zarejestrować się w Portalu w charakterze „Użytkownika uprawnionego”. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.
 2. Warunkiem zarejestrowania się w Portalu w charakterze Producenta lub sprzedawcy jest użycie w trakcie rejestracji adresu poczty elektronicznej z rozszerzeniem zgodnym z witryną internetową danego podmiotu lub inne, uzgodnione z Właścicielem, potwierdzenie swojej tożsamości wobec Właściciela Portalu .
 3. Podmiot uprawniony korzysta ze wszystkich uprawnień Użytkownika Portalu, a ponadto korzysta ze swojej podstrony Portalu, na zasadach jej administratora, którą może redagować, w tym zamieszczać materiały informacyjne i reklamowe według swojego uznania. Może też umieszczać na niej linki. Może też edytować informację o danym produkcie spożywczym.
 4. Z uwagi na okoliczność, że każdy może nieodpłatnie korzystać z Tabel wartości odżywczych Portalu i informacji o produktach spożywczych Tabele mają znaczenie dobra społecznego, z zastrzeżeniem, że import danych do programu komputerowego jest odpłatny. W szczególności Tabele stanowią bazę produktową Programu DrDietman co sprawia, że jego użytkownicy mogą automatycznie korzystać z danych zawartych w Tabelach do bilansowania swojego odżywiania. Stąd nikt, w tym także użytkownik uprawniony nie może usuwać określonego produktu z Tabel wartości odżywczych Portalu.
 5. Produkty spożywcze mogą być wprowadzane do Tabel wartości odżywczych przez użytkownika uprawnionego lub przez Portal. Wprowadzenie produktu do Tabel i jego obecność w Tabelach nie wiąże sią z jakimikolwiek opłatami.
 6. Redakcja Portalu może na zlecenie użytkownika uprawnionego dopisywać produkowane przez niego produkty do bazy Portalu i aktualizować ich dane. Opłata za wprowadzenie do tabel jednego produktu, którego wartość odżywczą podał zlecający wynosi 20 zł netto.
 7. Opłata za import danych do programu komputerowego i korzystanie z nich jest ustalana umownie.

§4 Filmy na zlecenie

 1. Portal realizuje z inicjatywy własnej lub na zlecenie filmy (patrz punkt 11), nazywane dalej Filmami, prezentujące opinie ekspertów dotyczące określonego produktu spożywczego.
 2. Filmy mają charakter opinii eksperta co oznacza, że nie mają charakteru reklamy lecz informacji o zawartych w nich substancjach mających wpływ pozytywny oraz o substancjach, których spożycie może być dla niektórych osób niekorzystne. Mogą także zawierać informacje o wpływie technologii na cechy produktu. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać czterech minut.
 3. Ekspert opracowuje opinie na podstawie posiadanej wiedzy oraz informacji otrzymanej od zlecającego. Nie dopuszcza się podawania informacji o cechach, których produkt nie posiada lub nawet ich posiadanie jest wątpliwe oraz pomijania informacji mających duże znaczenie dla konsumentów.
 4. Przed przystąpieniem do nagrania Filmu na zlecenie ekspert przesyła zleceniodawcy projekt treści swojej wypowiedzi. Zleceniodawca jest upoważniony do zgłoszenia swoich uwag i postulatów w tym wskazania o jakie treści należy uzupełnić wypowiedź eksperta. Ekspert przystępuje do nagrania Filmu po uzyskaniu akceptacji zleceniodawcy co do ostatecznej treści wypowiedzi. Plik z nagranym Filmem jest przekazywany Zleceniodawcy.
 5. Prawa autorskie do Filmu opracowanego na zlecenie służą Portalowi z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca może wykorzystywać film w dowolny sposób i bez ograniczeń czasowych w tym bez ograniczenia pól eksploatacji. Zleceniodawca może upoważniać inne osoby do wykorzystywania filmu na opisanych zasadach.
 6. Filmy są publikowane na YouTube na kanale Jedz dobrze by Młynarski – playlista „Opinie ekspertów o produktach spożywczych” oraz są dostępne na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.jedzdobrze.application&gl=PL (patrz punkt 8), zwanej dalej Aplikacją. W opisie Filmu jest podawany link do produktu na stronie Zleceniodawcy.
 7. Aktualna cena opracowania i opublikowania Filmu wynosi 150 złotych netto (patrz punkt 11), przy czym może ona ulec zmianie, o której informacja zostanie podana w niniejszym regulaminie.
 8. Udostępnienie dostępu do danego Filmu z poziomu Aplikacji wymaga opłacania abonamentu w wysokości 5 złotych netto/produkt za każdy pełny miesiąc udostępnienia, przy czym udostępnienie Filmu obejmuje udostępnienie dostępu do wartości odżywczej produktu. Zaniechanie opłacania abonamentu oznacza, że dany Film będzie dalej dostępny na YouTube jednak nie będzie dostępny z poziomu Aplikacji.
 9. Udostępnienie na urządzenia mobilnych z poziomu aplikacji wartości odżywczej danego produktu, który nie został przedstawiony w Filmie, wymaga opłacania abonamentu w wysokości 5 zł miesięcznie netto/produkt.
 10. Abonament za dany miesiąc (z uwzględnieniem wszystkich zleceń na filmy w danym miesiącu) jest płatny bez dodatkowego wezwania na rachunek bankowy Właściciela Portalu 31 2130 0004 2001 0191 6881 0006 w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy.
 11. Portal Jedz Dobrze nie jest firmą reklamową! Jest profesjonalnym portalem udostępniającym na YouTube rzetelną informację o produktach spożywczych obecnych na polskim rynku. Portal samodzielnie dokonuje doboru produktów, o których nagrywa film informacyjny. Pierwszy film dotyczący określonego wyrobu danego producenta jest nagrywany i publikowany bezpłatnie. Każdy następny jest nagrywany za zwrotem kosztów produkcji i publikacji filmu, które obecnie wynoszą 150 zł od jednego filmu.

§5 Korzystanie z Programu DrDietman

 1. Program DrDietman jest wyspecjalizowanym kalkulatorem korzystającym z Tabel Wartości Odżywczych Portalu. Program DrDietman jest materiałem prasowym w rozumieniu ustawy prawo prasowe, umożliwiającym interaktywny dostęp do analiz i informacji przez niego generowanych.
 2. Osoba rejestrująca się w Programie DrDietman zawiera umowę o korzystanie z niego.
 3. Dokładność wykonanego Programem DrDietman bilansu diety zależy od prawidłowości ustalenia danych wejściowych, w tym przypadku wartości odżywczej spożytych produktów.

§6 Usługi poradnictwa żywieniowego on-line

 1. Program DrDietman może być wykorzystywany przez dietetyków, lekarzy w celu świadczenia usług zdrowotnych on line. Usługa zdrowotna, która może być wykonywana wyłącznie przez uprawnionego dietetyka lub lekarza, to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
 2. Program DrDietman może być wykorzystywany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego przez osoby świadczące usługi trenera personalnego ze względu na fakt, że obowiązujące przepisy nie wymagają od tych osób potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
 3. Dietetyk, lekarz i doradca żywieniowy prowadzą działalność związaną z korzystaniem z Programu DrDietman na własną odpowiedzialność. Właściciel Portalu nie odpowiada za skutki ich działania, co przez fakt akceptacji niniejszego Regulaminu osoby korzystające z opisanych usług przyjmują do wiadomości i wyrażają na to zgodę.
 4. Klienci korzystający z usług Usługodawców posługujących się Programem DrDietman mogą składać do Portalu skargi na uchybienia dotyczące rzetelności wykonywanych usług. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną Portal rozwiąże umowę pomiędzy Klientem i Usługodawcą i skieruje wykonywanie umowy na innego Usługodawcę.
 5. Dany Klient może korzystać równocześnie z usług kilku Usługodawców.
 6. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług poradnictwa żywieniowego Usługodawcy uzyskują dostęp do konta Klienta w Programie DrDietman.
 7. Usługodawca przed zaakceptowaniem zaproszenia do współpracy, może poprosić o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia, płci, wieku, masy ciała, stosowanego leczenia. Ma on dostęp do kwestionariusza wraz z odpowiedziami dopóki Użytkownik nie wycofa zaproszenia do współpracy lub dopóki Usługodawca nie odrzuci zaproszenia do współpracy. Jeśli Usługodawca odrzuci propozycję współpracy, nie będzie miał już wglądu w wypełniony kwestionariusz. Dostęp do wypełnionego kwestionariusza ma Usługodawca, z którym Użytkownik zawarł umowę o współpracę oraz Usługodawcy, którym Użytkownik wysłał zaproszenie do współpracy.
 8. Zaleca się, żeby osoba zdrowa, korzystająca z usług trenera personalnego, korzystała jednocześnie z poradnictwa dietetyka.
 9. Usługodawca, zarejestrowany w Programie DrDietman, może zamieścić w nim swoją wizytówkę, w tym link do określonej strony internetowej. Może też składać w redakcji Portalu do nieodpłatnej publikacji, krótkie (do 4 500 znaków ze spacjami) artykuły promujące jego osobę lub jego działalność. Tekst musi być napisany z poszanowaniem praw autorskich.

§7 Publikacja opinii i komentarzy

 1. Użytkownik zarejestrowany w Portalu może w ramach prawa do wolności wypowiedzi i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa i postanowień Regulaminu, publikować w Portalu swoje opinie i komentarze dotyczące produktów spożywczych oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku spożywczym, także nieobecnych w Portalu.
 2. Nie dopuszcza się wypowiedzi naruszających prawo oraz dobre obyczaje, przy czym w szczególności nie dopuszcza się publikacji opinii przypisujących danemu produktowi spożywczemu cechy, zarówno pozytywne jak i negatywne, których on w świetle racjonalnej wiedzy o żywieniu nie posiada lub których posiadanie jest wątpliwe.
 3. Komentarze i opinie dodane do Portalu są publikowane bez ich moderowania, przy czym komentarze i opinie dodawane do stron administrowanych przez Użytkownika uprawnionego są publikowane po ich zatwierdzeniu przez administratora danej strony (Użytkownika uprawnionego).
 4. Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, żeby nie były w nim publikowane komentarze naruszające prawo i Regulamin, chociaż zastrzega, że nie jest w stanie w pełni ich kontrolować. Każdy, kto uzna, że dany komentarz jest niezgodny z Regulaminem Portalu i przez to narusza jego prawa może zwrócić się do Redakcji Portalu o jego usunięcie, przesyłając wniosek na adres: redakcja@jedzdobrze.pl.
 5. Przekazanie Redakcji Portalu listu, pisma czy innej dowolnej wypowiedzi, także drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację w części lub całości z ujawnieniem autora, chyba że zastrzeże on swoje dane do wiadomości redakcji.

§8 Regulamin zakupów książek

1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://mlynarski.pl lub w wymienionych na tej stronie punktach odbioru zamówień oraz telefonicznie na numer podany na stronie.
2. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Portalem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
4. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub jako wiadomość SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu komórkowego.
5 Ceny na stronie https://mlynarski.pl/ zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.
6. Klient ma prawo korzystać z wybranej przez siebie formy płatności spośród oferowanych na stronie https://mlynarski.pl/
7. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
8. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Portal zapłaty za zamówienie.
9. Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie, przy czym Klient jest powiadamiany e-mailem o wysłaniu książki lub przygotowaniu jej do odbioru.

 1. Portal zobowiązuje się dostarczyć książkę bez wad fizycznych. Ewentualne reklamacje należy składać na adres Portalu odsyłając uszkodzony egzemplarz, który zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Koszty przesyłek pokrywa Portal.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia książki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać na adres: jedzdobrze@jedzdobrze.pl równocześnie odsyłając książkę.

§9 Noty prawne, postanowienia końcowe

 1. Wszelkie publikacje Portalu mają znaczenie prawne materiałów prasowych w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. Zawartość Portalu, jego treść, kształt i konstrukcja chronione są prawem własności intelektualnej. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź odpowiednio na rzecz Użytkowników uprawnionych.
 2. Odpowiedzialność za treści publikowane w Portalu, z wyłączeniem odpowiedzialności za treść opisu produktu spożywczego, w tym za treści dostępne po skorzystaniu z linku zamieszczonego w Portalu, ponosi podmiot, który je opublikował lub zatwierdził do publikacji. Właściciel odpowiada tylko i wyłącznie za treści własne zamieszczone na stronie.
 3. Poprzez zarejestrowanie się w Portalu Użytkownik uprawniony zawiera ze spółką Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. umowę o korzystaniu z Portalu na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podmiot zarejestrowany w Portalu oraz Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Portalu zgodnie z jego wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, modyfikowania lub całkowitego wycofania.
 6. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować zakłócenia i różnice w wyświetlaniu treści. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jednakże nie gwarantuje, że Portal będzie działać bez usterek i awarii.
 7. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, co do działalności Portalu, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontaktowy: jedzdobrze@jedzdobrze.pl.
 8. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umów do niego załączonych, przy czym w razie sprzeczności postanowienia regulaminu z postanowieniem umowy stosuje się postanowienie umowy.
 9. Regulamin obowiązuje także na wszystkich stronach wchodzących w skład Portalu.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą jego opublikowania.
 11. Postanowienia dotyczące Aplikacji wchodzą w życie z chwilą jej uruchomienia.

Załączniki do Regulaminu:

Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Umowa - Program DrDietman - sprawdzanie odżywiania

Umowa - Program DrDietman - poprawianie odżywiania

Umowa Klient - Usługodawca (o świadczenie usług w Programie DrDietman)

Umowa Klient - Lekarz (o konsultowanie usług w Programie DrDietman)

Umowa Licencjobiorca - Portal (o korzystanie z Programu DrDietman do świadczenia usług)