AdobeStock_96599625.jpeg

Dla producenta

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 9 kwietnia 2019

Tabele wartości odżywczych zostały udostępnione producentom i importerom żywności w celu publikowania w nich danych dotyczących wyrobów spożywczych, w tym zwłaszcza ich wartości odżywczej i opisów. Witryna danego produktu, będąca podstroną Portalu, pełni rolę miejsca, w którym producent podaje i stale aktualizuje informację uznawaną za źródłową, wzorcową, kopiowaną później na inne strony internetowe lub wykorzystywaną przez uprawnione podmioty gospodarcze. Producenci żywności są współgospodarzami Portalu, mogą na nim prowadzić działalność informacyjną i marketingową. Producenci żywności publikują informacje w Portalu na swój koszt, ponosząc symboliczną opłatę abonamentowa. Przyjęto, że wszyscy producenci żywności w Polsce oraz wszyscy jej importerzy wpiszą do Portalu informacje o wszystkich swoich wyrobach, ponieważ jest to ważne ze względów wizerunkowych.