Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

O podmiotach odpowiedzialnych społecznie

Autor: Grzegorz Bednarski Data publikacji: 11 sierpnia 2019

Wiadomo, że warunkiem zachowania dobrego zdrowia oraz osiągnięcie optymalnego czasu życia jest okresowe sprawdzanie zrównoważenia odżywiania. Wymaga ono jednak znajomości wartości odżywczej spożywanych produktów. Podmiot gospodarczy funkcjonujący na rynku żywnościowym, który zamieszcza w Tabelach Wartości Odżywczej Portalu jedzdobrze.pl dane wskazujące na zawartość w danym produkcie 38 wskazanych przez UE składników odżywczych i w ten sposób umożliwia konsumentom bilansowanie pożywienia za pomocą dostępnych na rynku programów komputerowych potwierdza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny społecznie.