Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

« powrót do numeru 2/2019

wykres.png

Kto się zdrowo odżywia?

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Nauka nie pozostawia żadnych wątpliwości. Odżywianie danej osoby może być uznane za zdrowe tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy kryteria jego poprawności. Są to: zrównoważenie odżywiania, zgodność z Piramidą żywienia oraz regularne spożywanie odpowiednich posiłków złożonych z produktów uważanych za zdrowe i szczególnie korzystne.

Kryterium pierwsze: Zrównoważenie odżywiania

Odżywianie danej osoby jest zrównoważone, jeśli jej codzienne pożywienie zawiera wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości. Nie może być w nim niczego za mało ani niczego za dużo. Spełnienie tego kryterium prezentuje analiza „paskowa” w Programie DrDietman.

Kryterium drugie: Zgodność spożycia poszczególnych grup pokarmów z Piramidą żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia

Odżywianie danej osoby jest zgodne z Piramidą żywienia, jeśli spożyte składniki pokarmowe pochodzą z grup produktów spożywanych w proporcjach wskazanych w Piramidzie żywienia. Spełnienie tego kryterium prezentuje Program DrDietman na diagramie przedstawiającym Piramidę żywienia.

Kryterium trzecie: Regularne spożywanie posiłków złożonych z produktów uważanych za zdrowe i korzystne

Chociaż wszystkie produkty żywnościowe dostępne na rynku nadają się do spożycia, to jednak niektóre z nich są zdrowsze od innych. Zdrowsze są te, które zawierają mniej dodatków chemicznych, chociaż dopuszczonych do spożycia, jednak pozostających nieobojętnymi dla organizmu lub nie zawierają ich wcale. Za zdrowsze uważa się też produkty, które zawierają substancje korzystne dla zdrowia, chociaż nie wymienione na liście niezbędnych składników pokarmowych.