Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

« powrót do numeru 2/2019

dieta.png

Jak poprawić swoje odżywianie?

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Portal jedzdobrze.pl podjął kampanię uwrażliwienia wszystkich Polek i Polaków na konieczność okresowego kontrolowania jakości odżywiania oraz potrzebę systematycznego jego poprawiania. Wiadomo, i to się nie zmieni, że każdy sam dobiera sobie pożywienie. Kierując się w głównej mierze swoim apetytem…

Dla każdego z nas jest bardzo ważne, żeby doprowadzić do uregulowania poczucia swojego apetytu. Chodzi o to, żeby najczęściej przychodziła nam ochota na to, co jest w danej chwili potrzebne naszemu organizmowi oraz zdrowe. Niezbędne jest także posiadanie wiedzy, odniesionej do naszych cech i sposobu odżywiania się, pozwalającej nam w sposób świadomy korygować ewentualne niekorzystne wskazania apetytu. Poprawianie odżywiania jest procesem długotrwałym. Powinno być ponawiane co kilka miesięcy i prowadzić także do kształtowania oraz utrwalania korzystnych nawyków żywieniowych. Poprawianie odżywiania należy rozpocząć od ustalenia, czy aktualnie jest ono prawidłowe. W tym celu należy spisać wszystkie swoje posiłki spożyte w okresie jednego tygodnia i wprowadzić je do programu DrDietman. Umożliwi to sprawdzenie, czy nasze odżywianie jest zgodne z Referencyjną Wartością Spożycia ustaloną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz piramidą żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia.

Program DrDietman został nieodpłatnie udostępniony przez nasz Portal. Różni się on zasadniczo od każdego z programów dietetycznych dostępnych na rynku. Nie prowadzi do opracowywania diet i ich narzucaniu użytkownikom. Jego podstawowa funkcja polega na umożliwieniu kontroli poprawności odżywiania i pomaganiu przy wyciąganiu wniosków dotyczących jego zmiany. Sprawdzenie zgodności odżywiania z RWS nie upoważnia do wyciągania jakichkolwiek wniosków, poza wskazaniem na konieczność zwrócenia się do dietetyka. Poprawianie odżywiania musi być bowiem realizowane on-line przy udziale dietetyka, a niekiedy lekarza.

Dietetyk opracowuje dla swojego pacjenta właściwą normę żywieniową i wprowadza ją do programu. Od tego momentu analizy wyświetlane przez program będą już odpowiednie do potrzeb danego pacjenta. Program przyjmuje każdą ustaloną przez dietetyka normę żywieniową, przez co jest odpowiedni dla każdej grupy pacjentów, na przykład dla osób chorych, wyczynowo uprawniających sport, stosujących dietę wegetariańską, czy wegańską. Po uzyskaniu swojej indywidualnej normy żywieniowej należy – co jakiś czas – wpisywać do programu swoje posiłki i na podstawie jego wskazań dobierać sobie kolejne, zapewniające odżywianie coraz bardziej zgodne z normą żywieniową i piramidą żywienia.

Produkty spożywane przez danego pacjenta są zapamiętywane przez program w zakładce „ulubione”. Praca dietetyka z pacjentem powinna polegać na przekazywaniu zaleceń dotyczących usuwania z ulubionych określonych produktów i zastępowania ich innymi. Z czasem pacjent będzie odżywiał się tylko produktami uznanymi przez dietetyka za zdrowe i odpowiednie. Stopniowo apetyt będzie dawał lepsze wskazania, a u pacjenta będę powstawały i utrwalały się korzystne nawyki żywieniowe.

Udostępnienie programu DrDietman wprowadza nową jakość we współpracy dietetyków ze swoimi pacjentami. Spowoduje, że z czasem przyjmie się niezwykle ważna społecznie reguła, że każdy powinien mieć swojego dietetyka.