Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

« powrót do numeru 2/2019

glifosat.png

Glifosat raczej w odwrocie

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Istnieją przesłanki pozwalające mieć nadzieję, że problem glifosatu zostanie niebawem rozwiązany. Przyczyniają się do tego naciski medialne oraz skuteczne działania wielu organizacji, zwłaszcza proekologicznych. Komisja Europejska zaproponowała, aby przedłużyć licencję na stosowanie glifosatu na kolejnych dziesięć lat, czyli do roku 2027. Ostatecznie wobec sprzeciwu Parlamentu Europejskiego glifosat został dopuszczony na pięć lat (do roku 2022). Szanse na przedłużenie tego terminu są zdaniem wielu specjalistów minimalne, chociaż tak do końca nie można być tego pewnym. Sprawa zatem wymaga monitorowania medialnego. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską udzielonej w roku 2016 przez Ministra Krzysztofa Jurgiela, zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających glifosat miały być weryfikowane. Spytamy czy tak się stało. Postanowiliśmy ustalić jakie jest stanowisko polskiego rządu dotyczące stosowania glifosatu w Polsce oraz jakie będzie prezentowane przez Polskę w Unii Europejskiej. Skierujemy w tej sprawie pytania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uznaliśmy za konieczne ustalenie czy używanie glifosatu w Polsce jest kontrolowane oraz czy monitorowana jest zawartość glifosatu w produktach spożywczych. Czy jest badana jego obecność w mące oraz w wyrobach z niej wytwarzanych? Zapytamy o to instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w Polsce. Poprosimy też o Panią Profesor Danutę Kołożyn-Krajewską, Przewodniczącą Sekcji Bezpieczeństwa Żywności, Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, o przekazanie nam opinii dotyczącej wpływu glifosatu na bezpieczeństwo żywności.

O otrzymanych odpowiedziach i naszych ustaleniach będziemy na bieżąco informowali.