Uruchom Program Drdietman

Dobre odżywianie jest konieczne dla zdrowia. Żeby jeść zdrowo, musisz wiedzieć, co jesz. Odpowiednia wiedza o produktach spożywczych pomoże Ci w ich trafnym doborze. Umożliwi też, niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, okresowe sprawdzanie zbilansowania Twojego odżywiania. Jest zatem niezwykle ważne, żeby każda zainteresowana osoba mogła bez problemu dotrzeć do informacji o wszystkich obecnych na rynku wyrobach spożywczych.

Dlatego odpowiednia informacja o produktach spożywczych powinna być zdromadzona w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zobacz więcej

Dla umożliwenia wszystkim konsumentom korzystania z prawa do ochrony zdrowia Portal jedzdobrze.pl udostępnia Tabele wartości odżywczych. Każdy producent lub importer żywności może publikować w nich informacje o swoich wyrobach.

Dbałość o zdrowie klientów nakazuje tym osobom podawanie w Tabelach nie tylko informacji, których publikowanie jest obligatoryjne. Powinny być w nich także zamieszczone wszelkie informacje o danym wyrobie, mogące mieć wpływ na zdrowie osoby, która go spożyje.

Poprzez publikowanie w Tabelach wartości odżywczych informacji o swoich wyrobach producent lub importer żywności manifestuje, że prowadzi działaność w sposób odpowiedzialny społecznie.

Ukryj

"Nic nie potrafi nam dać
tyle zdrowia i tyle przyjemności,
co jedzenie"

E-mail: redakcja@jedzdobrze.pl, Tel. 570 950 952, Godz. pracy 8:00 - 16:00

« powrót do numeru 1/2019

Co powie Prezes?

Autor: Kamil Karzyński Data publikacji: 19 stycznia 2019

Nie trzeba akurat w tym miejscu przypominać, że jakość odżywiania się należy do najważniejszych czynników decydujących o naszym zdrowiu. Wiadomo też, że obecnie wytwarzanie sobie żywności samemu jest czaso- i pracochłonne. Jemy zatem to, co możemy dostać na rynku. Stąd na nasze zdrowie w dużym stopniu wpływają producenci żywności i podmioty zajmujące się obrotem produktami spożywczymi.

Wiemy, że jakość żywności oferowanej na rynku, w tym jej własności prozdrowotne, zależy od wielu czynników. Zdaniem naszej redakcji jednym z ważniejszych jest osobowość szefa firmy funkcjonującej na rynku spożywczym. Menedżerowie tych firm są osobami publicznymi, bo swoimi działaniami znacząco wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa - w tym zwłaszcza podejmują decyzje mogące mieć znaczący wpływ na zdrowie wielu osób w obszarze tak bardzo wrażliwym jakim jest zdrowie rzesz konsumentów. Opinia publiczna chce wiedzieć jacy są i jakie wartości im przyświecają, czym się niejednokrotnie kierują.

Nasza redakcja, chociaż jako czasopismo dopiero rozpoczynająca swoją działalność, zdecydowała się podjąć ten ważki temat. Postanowiliśmy przybliżyć opinii publicznej sylwetki najważniejszych osób z branży spożywczej. Skupimy się na cechach osobowościowych i opisaniu wartości jakimi te osoby się kierują. Nasi reporterzy podjęli już odpowiednie działania dziennikarskie. Nie szukamy jednak i nie będziemy szukać sensacji. Naszą misją jest przedstawianie opinii publicznej informacji ważnych i prawdziwych.

Będziemy pytali Prezesów firm spożywczych, zarówno producenckich jak i handlowych o ich filozofię funkcjonowania w biznesie. Najważniejszym pytaniem będzie: czym jest dla Prezesa zdrowie klientów? Zapytamy, czy stawał Pan przed poniższym dylematem: zdrowie klientów czy zyskowność oraz jakie ewentualne decyzje Pan wtedy podejmował. Będziemy prosili o podanie przykładów. Zapytamy jakie działania i programy, ukierunkowane na zdrowie klientów są realizowane w kierowanej przez Prezesa firmie. Będziemy oczekiwali informacji, jak jest ustalana wartość odżywcza produkowanych wyrobów. Interesuje nas także opinia Prezesa, czy uważa kierowaną przez siebie firmę za przyjazną swoim klientom.

Chcemy przedstawić czytelnikom filozofię Prezesa w zakresie rozumienia zasad mieszczących się w pojęciu społeczna odpowiedzialność biznesu. Zapytamy, jak je rozumie i jakie mają zastosowanie z codziennej praktyce firmy, w tym jak rozumie powinność przedkładania konsumentom informacji o produkowanych wyrobach w formie sprzyjającej podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie doboru pożywienia, zwłaszcza poprzez bilansowanie diety. Wiadomo, że wszystko co spożywamy w nadmiarze może być szkodliwe i na przykład 11 litrów wody wypite w ciągu godziny może spowodować śmierć. Chcemy jednak zapytać: czy Pan Prezes wie jaka porcja przykładowo dobranego wyrobu produkowanego przez firmę, z uwagi na składniki lub dodatki uważane przez opinię publiczną za kontrowersyjne, spożyta jednorazowo może być szkodliwa dla zdrowia i dlaczego.