Antybiotyki i Hormony

Opis

Antybiotyki i hormony "tuczące" mogą znaleźć się w żywności w przypadku, gdy są używane do leczenia zwierząt hodowlanych, a ich mięso jest wprowadzone "na rynek" bez zachowania odpowiednio długiego okresu karnecji (czasu, jaki musi upłynąć od momentu podania leku, aby można było bezpiecznie spożywać mięso, mleko lub jaja).

Bardzo często jednak związki te są używane w celu przyspieszenia wzrostu hodowanych zwierząt. Dodanie do paszy antybiotyków, powoduje zmianę w składzie flory jelitowej u drobiu i bydła, zwiększa się przez to wchłanianie niektórych witamin i czynników wzrostu. Natomiast hormony "tuczące" bezpośrednio powodują przyspieszenie procesów anabolicznych, czyli przyrost masy mięśniowej. Wszystko to przyspiesza wzrost zwierząt, dzięki czemu czas potrzebny na wyhodowanie odpowiedniej wielkości zwierzęcia skraca się, a to zmniejsza koszty.

Niestety spożywanie żywności zanieczyszczonej opisywanymi związkami nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia człowieka. Obecność antybiotyków może powodować wystąpienie uczuleń, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, oraz oporności bakterii chorobotwórczych, co utrudnia późniejsze leczenie antybiotykami. Związki zaliczane do hormonów "tuczących", głównie jest to dietylostilbestrol, wykazują natomiast działanie rakotwórcze. Zarówno antybiotyków jak i hormonów nie można w Polsce dodawać do pasz zwierząt hodowlanych.