Fitosterole

Fitosterole

Fitosterole (sterole roślinne) są to związki przypominające budową cholesterol, które są składnikami błon komórek roślinnych. Do fitosteroli zaliczamy ponad 40 związków, jednak najczęściej spotykane to sitasterol, kampesterol, beta-sitosterol i stigmasterol. Budowa wymienionych związków najbardziej przypomina cholesterol i dzięki temu mają one duże znaczenie w żywieniu. Właśnie to podobieństwo powoduje, że w jelitach, gdzie następuje wchłanianie cholesterolu, fitosterole łączą się z receptorami komórek jelitowych i blokują w ten sposób wchłanianie cholesterolu. Większa część cholesterolu zostaje wydalona z ustroju i zmniejsza się jego stężenie we krwi. Natomiast połączone z receptorami komórek jelitowych fitosterole są wchłaniane w bardzo małej ilości (0,1% - 5%), a poza tym wydalane są z ustroju, nie powodując żadnych niepożądanych objawów.

Poza zmniejszeniem stężenia cholesterolu całkowitego, spożycie fitosteroli wpływa również korzystnie na tzw. profil lipidów, powodując zmniejszenie ilości "złego cholesterolu" (frakcja LDL) we krwi. Nie zaobserwowano ich wpływów na stężenie "dobrego cholesterolu" (frakcja HDL).

Niestety zawartość fitosteroli w produktach spożywczych jest bardzo niska, głównymi źródłami tych związków są oleje roślinne, rośliny strączkowe, sezam i słonecznik. Dobrym źródłem są również płatki zbożowe i pieczywo z mąk gruboziarnistych, ze względu na stosunkowo duże spożycie tych produktów. Budzi nadzieje pojawienie się na rynku margaryn wzbogacanych fitosterolami.

Zapotrzebowanie

Optymalna dawka steroli roślinnych waha się w granicach 2000 mg na dobę (nie powinna przekraczać 3000 mg), natomiast średnia spożycia w większości krajów europejskich wynosi poniżej 200 - 300 mg. Prowadzone są badania nad farmakologiczną suplementacją tych związków.