Polityka prywatności

Portal jedzdobrze.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników portalu.

Portal jedzdobrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników w komentarzach. Są one wyłącznie własnością Użytkowników, od których pochodzą.

Adresy e-mail

Adresy e-mail podawane przez Użytkowników przy dodawaniu komentarzy, oraz rejestracji na portalu, będą używane jedynie w celu przypomnienia hasła Użytkownika, oraz wysłania Newsletter’a – jeśli Użytkownik wyraził taką chęć. Adresy e-mail Użytkowników nie są i nie będą nigdzie publikowane, przetwarzane, sprzedawane lub udostępniane za opłatą.

Gromadzenie danych nie-osobowych

Podczas użytkowania portalu jedzdobrze.pl, zbierane są dane nie-osobowe które przeglądarki udostępniają, czyli:

  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • IP z którego zostało wysłane żądanie

Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji Użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane. Jednakże przy dodawania komentarzy niezgodnych z zapisami Regulaminu, istnieje możliwość zablokowania użytkowania portalu z danego adresu IP.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji na portalu jedzdobrze.pl, wymagamy podania przynajmniej adresu e-mail. Podawanie pozostałych danych podczas rejestracji, takich jak imię i nazwisko nie jest obowiązkowe, i tylko od Użytkownika zależy czy chce je podać.

Pliki Cookies

Na portalu jedzdobrze.pl używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Na naszym portalu ciasteczka mają następujące funkcje:

  • przechowywania informacji/preferencji Użytkownika dodającego komentarz – w momencie dodania komentarza na komputerze Użytkownika jest zapisywany plik cookie, który przez rok przechowuje dane z nickiem, adresem email i stroną internetową Użytkownika – dzięki czemu nie trzeba tych danych wpisywać za każdym razem gdy chce się dodać następny komentarz.
  • przechowywania informacji o Użytkownikach zarejestrowanych/zalogowanych na portalu – przeglądarka może zapisać plik cookie zawierający login Użytkownika, podwójnie shashowane hasło, oraz klucz autoryzacji, dzięki czemu przy następnej wizycie, użytkownika nie będzie musiał ponownie wpisywać loginu oraz hasła, albo nawet jeśli sesja jeszcze nie wygasła, to nie będzie musiał się ponownie logować – tylko od razu będzie zalogowany na portalu.

Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, może powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszego portalu – za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.