O portalu

Każdy ma prawo wiedzieć, co je !!!

Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze jest platformą medialną polskiego rynku żywnościowego należącą do kategorii środków masowego przekazu. Jego zasadniczym celem jest informowanie opinii publicznej o oferowanych na polskim rynku produktach spożywczych, w kontekście zasad prawidłowego, zdrowego odżywiania.

Dla realizacji swojej misji Portal korzysta z konstytucyjnej wolności wypowiedzi. Na podstawie przepisów prawa prasowego uzyskuje ważne informacje i przekazujące je swoim czytelnikom materializując prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności oraz kontroli i krytyki społecznej.

Portal w szczególności urzeczywistnia tezę, którą kieruje się Unia Europejska, że znajomość podstawowych zasad żywienia oraz posiadanie odpowiednich informacji żywieniowych na temat środków spożywczych w tym, o ich składzie, wartości odżywczej czy obecności alergenów, jest niezbędna dla podejmowania przez konsumentów świadomych wyborów, stąd jest bardzo ważna dla ich dobra oraz służy zapewnieniu skutecznej konkurencji.

Mając na uwadze zdrowotne znaczenie informacji o żywności Portal dokłada wszelkich starań, żeby podana w Portalu informacja o danym produkcie spożywczym miała znaczenie prawne informacji aktualnej i autoryzowanej przez podmiot za nią odpowiedzialny.

Portal udostępnia program DrDietman umożliwiający bilansowanie diety złożonej z produktów zamieszczonych w Portalu, co ułatwia odżywianie się w sposób zrównoważony. Używanie Programu DrDietman powstałego w Fundacji Jedz Dobrze, z uwagi na misję fundacji jest dozwolone dla wszystkich osób i całkowicie nieodpłatne, przy czym w przypadku używania programu w związku z działalnością komercyjną wymagane jest podanie jego nazwy, w tym wskazanie, że obliczeń dokonano tym programem.