Dla producenta

Zapraszamy producentów produktów spożywczych do rejestrowania się w Polskim Portalu Żywnościowym jedzdobrze.pl w celu korzystania z uprawnień administratora danych dotyczących swoich produktów i swojej firmy.

Prawo unijne stanowi, że podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji o żywności i odpowiedzialnym za nią jest producent lub podmiot, pod którego nazwą lub firmą dany produkt jest wprowadzany na rynek. Każdy podmiot zajmujący się obrotem produktami spożywczymi, będący ogniwem umożliwiającym dotarcie produktu do konsumenta, jest zobowiązany do przekazywania kolejnemu odbiorcy informacji o produktach spożywczych pochodzących od podmiotu odpowiedzialnego. Nie może on jednak modyfikować tych informacji, jeżeli taka modyfikacja wprowadzałaby w błąd konsumenta finalnego lub w inny sposób zmniejszała poziom ochrony konsumentów i możliwości dokonywania świadomego wyboru przez odbiorcę finalnego.

Zdarza się, że podmioty zajmujące się obrotem produktami spożywczymi własnym sumptem opracowują i publikują w internecie informacje o produktach spożywczych. Bywa, że opatrują je notą prawną, iż informacja ta może być nieścisła i może wymagać weryfikacji u producenta. Opisane zjawisko może wywołać w opinii publicznej wrażenie, że dany producent nie dokłada odpowiedniej staranności w zapewnieniu dostępu do informacji o swoich wyrobach. Można się przed tym skutecznie ustrzec poprzez opublikowanie informacji o swoich wyrobach w ogólnopolskiej bazie produktów spożywczych zawartej w Polskim Portalu Żywnościowym. Dane tam zawarte są powszechnie dostępne, w tym zwłaszcza dla konsumentów. Z uwagi na jednolitą formę danych dotyczących wyrobów każdego producenta, a nie odmiennymi postaciami jakie siłą rzeczy występują na stronach poszczególnych producentów, mogą one być jednym kliknięciem kopiowane do na strony podmiotów zajmujących się obrotem produktami spożywczymi i być automatycznie wprowadzane do systemów magazynowo kasowych. Zamieszczenie oferty producenta w Polskim Portalu Żywnościowym daje konsumentom możliwość wyszukania sklepu, w którym dany produkt jest dostępny.

Producent żywności zarejestrowany w Polskim Portalu Żywnościowym uzyskuje pełne prawa administratora swojej strony w katalogu producentów, określone z regulaminie Portalu. W szczególności może publikować swoją ofertę handlową, informacje o swojej firmie oraz zamieszczać na swojej stronie reklamy. Zarejestrowany producent uzyskuje prawo moderowania komentarzy, które go dotyczą, w tym prawo decydowania, czy dany komentarz może być opublikowany.