Czy żywność jest zdrowa?

Czy żywność jest zdrowa?

Sięgając po coś do zjedzenia mamy wątpliwość, czy aby na pewno to, co lubimy i na co mamy apetyt, jest zdrowe.
 
Są osoby, które wątpią czy substancje dodawane do żywności, w tym dodatki chemiczne, nie są szkodliwe. Obawy te nie są do końca słuszne. Producenci żywności nie dodają świadomie do niej niczego, co spożywane w ściśle określonych ilościach byłoby niezdrowe. Do produktów spożywczych są wprowadzane substancje zmieniając ich smak, wygląd i konsystencję, ale też przede wszystkim konserwanty – jednak tylko takie, które zostały przebadane przez odpowiednie instytucje unijne i uznane za nieszkodliwe. Wątpliwości jednak pozostają, chociaż dominuje pogląd, że lepiej spożywać produkty z dodatkami niż te naturalne, w których rozwinąć  się mogą  szkodliwe drobnoustroje.
 
W produktach spożywczych mogą się znajdować szkodliwe substancje jak mykotoksyny, pestycydy, antybiotyki, hormony wzrostu, metale ciężkie, które znalazły się w nich w sposób niezamierzony. Dodatkowym problemem jest skażenie biologiczne: obecność bakterii, wirusów, a nawet pasożytów. Jednakże system HACCP skutecznie minimalizuje powyższe zagrożenia.
 
Pomijając skażenia biologiczne warto odżywiać się w sposób urozmaicony, żeby określonej substancji znajdującej się w żywności nie zjeść w nadmiernej ilości. Zgodnie z dewizą Paracelsusa: “Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. Sola dosis facit venenum”1, czyli: “Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę.”
 

Niektóre produkty, zwłaszcza warzywa i owoce mogą być pryskane substancjami konserwującymi. Przed spożyciem należy więc je dokładnie umyć lub usunąć skórkę.

Może się oczywiście  zdarzyć, że określona partia żywności zostanie skażona. Przed taką sytuacją mają nas chronić instytucje państwowe (PIH, Sanepid). Alert o wykrytym zagrożeniu rozbrzmiewa nieraz w całej Europie jako RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Osoby dotknięte alergiami i nietolerancjami pokarmowymi oraz chorobami dietozależnymi powinny bezwzględnie stosować się do medycznych ograniczeń i zaleceń dotyczących ich indywidualnej  diety.

Niekiedy spotykamy się ze sklepami reklamującymi się jako sprzedającymi zdrową żywność. Nie oznacza to jednak, że inna  oferowana przez innych sprzedawców jest niezdrowa. Reklamowana za to  jako zdrowa  jest  zwykle droższa.

Podsumowując – słuszny jest zatem pogląd, że artykuły spożywcze  oferowane na rynku są zazwyczaj zdrowe, natomiast szkodliwe może być ich  nadmierne spożywanie.

fragment przygotowywanego do druku II wydania książki Zbigniewa Młynarskiego „Jedz dobrze i nie tyj

1. Theophrast Paracelsus, Die dritte Defension wegen des Schreibens der neuen Rezepte. Septem Defensiones 1538. Werke Bd. 2, Darmstadt 1965, s. 510.

andrew jay