Przedmowa Prof. Janusza Kellera

Powstanie cywilizacji przemysłowej wywołało między innymi szybki rozwój przemysłu spożywczego. Powstały nowe technologie daleko zaawansowanego przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych, zaczęto wytwarzać żywność wygodną, gotową do spożycia oraz produkować artykuły spożywcze nie zawsze charakteryzujące się dużą wartością odżywczą. Sposób odżywiania się większości ludzi zmienił się radykalnie, często w sposób niewłaściwy, co spowodowało rozwój wielu chorób, zwanych cywilizacyjnymi. W ślad za tym powstało poradnictwo dietetyczne oraz pojawiło się na rynku księgarskim szereg broszur i książek upowszechniających wiedzę o żywieniu człowieka, zarówno zdrowego, jak i chorego. Znakomita większość tej działalności popularyzatorskiej przywiązuje niestety wagę głównie do wartości odżywczej nowo zalecanych diet, mających zmienić sposób odżywiania się, a zdecydowanie za mało należnej uwagi zwraca na cechy psychiczne oraz nawyki i przyzwyczajenia żywieniowe pacjentów. Takie poradnictwo jest w efekcie mało skuteczne.

W świetle powyższych uwag opracowanie Zbigniewa Młynarskiego „Jedz dobrze i nie tyj" jest pozycją oryginalną na naszym rynku wydawniczym, bowiem kładzie duży nacisk na walory smakowe pożywienia oraz przyjemność związaną ze spożywaniem posiłków. Znajdujemy tu szerokie omówienie takich pojęć, jak głód, sytość, smakowość, nawyki i przyzwyczajenia żywieniowe, najczęściej popełniane błędy w sposobie odżywiania się, a także - propozycje dotyczące zastosowania w praktyce oryginalnego, komputerowego systemu poprawiania przez samego siebie swoich jadłospisów. Naczelną zasadą systemu jest, że ma on zapewnić każdemu dostarczanie w diecie odpowiednich ilości składników pokarmowych, a jednocześnie być oparty na potrawach ulubionych, smakowitych, dających pełną satysfakcję ze spożywania posiłków.

Prof. Dr Hab. Janusz Stanisław Keller
Kierownik Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej
SGGW AR w Warszawie