Instrukcja obsługi Programu Dr.Dietman 2. Sprawdzanie prawidłowości odżywiania – krok po kroku

Program Dr.Dietman 2 służy do sprawdzania prawidłowości odżywiania. Polega ono na ustaleniu czy nasz organizm otrzymuje codziennie z pożywieniem poszczególne składniki pokarmowe w takich ilościach, jakich potrzebuje. Zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na poszczególne składniki pokarmowe zostało ustalone w wyniku wieloletnich badań naukowych. Podaje się je w postać norm żywieniowych dla poszczególnych grup ludności. Normy te są publikowane przez Instytut Żywności i Żywienia. Korzystając z nich program Dr.Dietman 2 dobiera indywidualną normę żywieniową dla danej osoby.

Krok pierwszy – wpisanie do programu danych osoby, której odżywianie będzie sprawdzane.

Po otwarciu programu wyświetla się okno "Wybierz użytkownika". Należy kliknąć w nim "Nowy".

Na ekranie pojawi się okno dialogowe do wpisania imienia osoby, której odżywianie będzie sprawdzane. Należy wpisać imię i nacisnąć "Enter".

Wyświetli się okno do z pytaniami o niektóre ustawienia programu. W polu zawierającym pytanie o wyświetlanie wskazówek i komentarzy niedoświadczony użytkownik powinien zaznaczyć "Tak", natomiast w polu z pytaniem o zabezpieczenie hasłem dostępu do danych użytkownika - "Nie". Po zaznaczeniu tych odpowiedzi uaktywni się guzik "Dalej".

Po naciśnięciu "Dalej" pojawi się okno dialogowe umożliwiające podanie daty urodzenia, masy ciała, wzrostu, płci, a w przypadku kobiet ewentualnej informacji o ciąży lub karmieniu. Po zaznaczeniu odpowiednich informacji uaktywni się guzik "Dalej".

Po naciśnięciu "Dalej" Pojawi się okno dialogowe służące do wskazanie trybu życia i ewentualnej skłonności do nadwagi. Po najechaniu na każdą z proponowanych odpowiedzi jest wyświetlana wskazówka ułatwiająca jej udzielenie. Po zaznaczeniu właściwych odpowiedzi uaktywni się guzik "Dalej". Należy go kliknąć.

Krok drugi – dobór indywidualnej normy żywieniowej

Program doprowadził nas do okna dialogowego służącego do wpisania zalecanej dobowej kaloryczności pożywienia oraz odpowiadających jej norm spożycia białka, węglowodanów i tłuszczów. Wielkości zaproponowane przez program, są zaczerpnięte z norm Instytutu Żywności i Żywienia. Należy traktować jako przybliżone. Po wartości dokładne należy zwrócić się do lekarza lub dietetyka. Po ich wpisaniu uaktywni się guzik "Dalej".

Po kliknięciu "Dalej" program dobierze i wyświetli rozszerzoną indywidualną normę żywieniową. Należy uzgodnić ją z lekarzem lub dietetykiem i po tych uzgodnieniach wprowadzić odpowiednie zmiany, a następnie kliknąć "Dalej"

Krok trzeci – wpisanie godziny pobudki i przewidywanego zaśnięcia.

Po kliknięciu dalej (oraz po wyborze wpisanego użytkownika przy każdym kolejnym uruchamianiu programu) wyświetli się okno do wpisania godziny pobudki i planowanego zaśnięcia. Należy podać te godziny, a w oknie "Tryb pracy" zaznaczyć "Sprawdzam jak jem". Spowoduje to uaktywnienie guzika "Dalej". Należy go kliknąć.

Krok czwarty – spisywanie jadłospisu

Program doprowadził nas do okna służącego do spisywania jadłospisu. Zaczynamy od podania nazwy i godziny pierwszego posiłku. Po ich podaniu uaktywni się guzik "Dalej".

Po kliknięciu "Dalej" program jest gotowy do wpisania spisania produktów zjedzonych na śniadanie. W celu wpisania danego produktu do składu danego posiłku należy produkt ten odnaleźć na liczącej ponad 2500 pozycji liście produktów, widocznej po prawej stronie ekranu. Produkty są na niej ułożone w porządku alfabetycznym. Szukając określonego produktu korzystnym jest wpisanie do okienka umieszczonego w górnej części ekranu pod słowem "Dowolne..." części nazwy szukanego produktu. Wtedy na liście pozostaną jedynie te produkty, w których nazwie będzie zawarty ciąg liter wpisany do okienka. Po odnalezieniu szukanego produktu na liście należy go kliknąć.
Przykład.
Załóżmy, że pierwszym produktem zjedzonym na śniadanie jest kromka chleba baltonowskiego. W oknie wyszukiwarki widocznym nad listą produktów wpisujemy "chle". Wyświetlana lista zostanie ograniczona do produktów zawierających ciąg liter "chle". Łatwo zauważymy, że chleb baltonowski znajduje się w trzeciej linii od góry.

Po kliknięciu "chleb baltonowski" wyświetli się okno do wskazania wielkości spożytej porcji. Wiedząc, że jedna kromka chleba waży ok. 50 g należy kliknąć w tą liczbę.

Po kliknięciu liczby wskazującej wielkość porcji wybranego produktu uaktywnia się guzik "Dopisz do posiłku". Po chwili zobaczysz, że wskazana porcja chleba baltonowskiego została dopisana do jadłospisu widocznego po lewej stronie ekranu.

Dalej kolejno dopisujemy do jadłospisu wszystkie produkty spożyte na śniadanie, a następnie wprowadzamy nazwy i godziny kolejnych posiłków i wpisujemy wszystkie produkty wchodzące w ich skład. Gdy cały jadłospis zostanie wpisany do programu naciśnij guzik "To na dzisiaj wszystko".

Krok piąty – analiza jadłospisu

Po kliknięciu guzika "Analizuj jadłospis" program wyświetli profesjonalną analizę spisanego jadłospisu. Jej podstawowym składnikiem jest widoczny w górnej części prawej strony ekranu wykres złożony z poziomych pasków.

Każdy z nich odpowiada określonemu składnikowi pokarmowemu. Pionowa kreska na końcu paska oznacza poziom zalecanego lub dopuszczalnego spożycia danego składnika pokarmowego. Zielony kolor paska oznacza, że spożycie odpowiadającego mu składnika pokarmowego mieści się w ustalonej normie. Kolor czerwony widoczny po lewej stronie linii pionowej widocznej na końcu paska wskazuje, że spożycie danego składnika pokarmowego jest zbyt małe. Jeśli kolor czerwony jest widoczny po prawej stronie linii pionowej to znak, że dany składnik pokarmowy został spożyty w nadmiarze. "Paski" pokazuje analizę spożycia w sposób poglądowy. Analizę bardziej dokładną można poznać po kliknięciu drugiej od prawej ikonki spośród widocznych nad "paskami".