Oceń swoją wagę

Jest kilka sposobów na to, by sprawdzić, czy masz nadwagę. Jakie - przeczytaj niżej

1. Zależność od wzrostu

Idealną wagę oblicz według wzoru:
dla kobiet: [wzrost (cm) - 100] - 10%;
dla mężczyzn: [wzrost (cm) - 100] - 5%
wynik większy o 10-20 proc. od ideału oznacza nadwagę, ponad 20 proc. - otyłość

2. BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała

Opracował go niemal dwa wieki temu, bo w 1830 roku, belgijski statystyk i astronom Adolf Quetelet.

Wartość swego BMI otrzymujemy, dzieląc wagę (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Za normę uważa się wartość pomiędzy 18,5 a 24,5, o nadwadze świadczy BMI od 24,5 do 29,5, wszystko, co powyżej - to już otyłość, przy czym wskaźnik BMI przekraczający 40 świadczy o groźnej otyłości klinicznej.

BMI nie jest miarą doskonałą - nie odróżnia tłuszczu od mięśni. Arnold Schwarzenegger, którego BMI, gdy otrzymał tytuł Mister Uniwersum, sięgało 33, z technicznego punktu widzenia musiał być uznany za otyłego. Tymczasem zagrożeniem dla zdrowia nie jest sama nadwaga, tylko nadmiar tkanki tłuszczowej.

3. Pomiar składu ciała

Wiele siłowni oferuje testy zawartości tłuszczu. Urządzenia stosowane w tym celu opierają się na pomiarze oporu elektrycznego naszych ciał. Tkanka mięśniowa zbudowana jest w około 80 proc. z wody i elektrolitów, przez co jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Masa tłuszczowa zawiera znacznie mniej wody (ok. 20 proc.), dlatego jest słabszym przewodnikiem sygnałów elektrycznych. Pomiary takie nie są zbyt dokładne - ich wynik zależy od sprawności obsługującego urządzenie, części ciała poddanej pomiarowi, pory dnia, a nawet tego, jak dawno przed poddaniem się analizie pacjent brał kąpiel. Zawartość wody w organizmie waha się w zależności od pory dnia, a także - u kobiet - od fazy cyklu miesięcznego.

Źródło: www.gazetawyborcza.pl