Żywienie

Podstawą w leczeniu cukrzycy jest normalizacja poziomu cukru we krwi. Pomimo coraz to nowych leków, w cukrzycy dieta jest nadal najważniejsza. Musi ona sprzyjać utrzymywaniu prawidłowego stężenia cukru we krwi, szczególnie po posiłkach. Powinna być zrównoważona czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w odpowiednich ilościach.

Podkreśliła to nawet Komisja ds. Zdrowia Publicznego Rady Europy, która oświadczyła: „Nieprawidłowe żywienie zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań, obniża odporność na zakażenia, pogarsza sprawność fizyczną oraz umysłową, wydłuża czas powrotu do zdrowia, a także może zagrażać życiu chorych. Leczenie żywieniowe może przyspieszyć i ułatwić powrót do zdrowia, a niekiedy zapobiega wystąpieniu powikłań. Prowadzenie leczenia żywieniowego powinno obejmować zarówno okres, przed leczeniem szpitalnym, jak i po jego zakończeniu”.

I chociaż oświadczenie to dotyczy wielu chorób, w cukrzycy jego znaczenie jest kardynalne. Nie można panować nad swoją cukrzycą bez prawidłowego odżywiania się. Zasady diety cukrzycowej ujęte są w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dostępnych na http://www.cukrzyca.info....7_zalecenia.pdf.